Mindful coaching

Wanneer je ondersteuning zoekt en een frisse blik, dan kan mindful coaching jou wellicht verder helpen. We gaan vooral aan de slag met wat je doelen zijn.

Met mindful coaching richten we ons op jouw eigen probleemoplossend vermogen. Door stil te staan bij wat er is en te onderzoeken (herinneren) waar diep van binnen je wijsheid en kracht zich bevinden. We werken vanuit het hier en nu, vanuit de situatie zoals die nu is. Je kunt door de praktische aanpak snel resultaat verwachten.

Het kan ook zo zijn dat je al een mindfulness training hebt gevolgd en meer verdieping zoekt. Hoe ga je met bepaalde issues mindful om?

Hoe werken we?

Tijdens het intakegesprek verkennen we de coachvragen.
Ik help vooral mensen die leven of hebben geleefd met een narcist in hun directe omgeving en daarnaast ook mensen met burn-out en stress klachten. Soms heeft het een met het ander te maken.

Aan de hand van het coachplan gaan we aan de slag. Onbewuste automatische patronen worden blootgelegd zodat je bewust leert reageren op situaties en personen. Je leert jezelf centraal te stellen waarbij je van binnen naar buiten leeft in plaats van andersom.

Je leert grenzen stellen vanuit je eigen innerlijke wijsheid. Jij hebt zelf veel inbreng want mijn uitgangspunt is dat jij zelf weet wat het beste voor je is en dat ik je daarbij ondersteun.

Coaching na narcistisch misbruik

Bij narcistisch misbruik kan mindful coaching een aanzet zijn om jezelf centraal te leren stellen. Tijd nemen voor jezelf is de enige weg om verlammende gewoontes te doorbreken. Je wordt geholpen het heft van je eigen leven weer in handen te nemen en grenzen te stellen.

Dat begint bij de diepe wens om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je situatie. Door niet de slachtofferrol aan te nemen, maar door actie te ondernemen.

Wanneer je inziet dat het ontvangen van respect en echte liefde een vanzelfsprekendheid is die ook jij verdient, gaat er een nieuwe wereld open.
Lees de blog >


Natuurcoaching

Bij natuurcoaching gaan we wandelen en wordt de natuur een medecoach. De rustgevende kracht van de natuur helpt om stil te worden waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten en herstel.

In de natuur worden alle zintuigen aangesproken en al wandelend voel je meer lichamelijke sensaties dan wanneer je stilzit. Door te bewegen word je losser en zal wat vast zit in je hoofd ook makkelijker wendbaar worden.

Door naast elkaar te lopen is er minder oogcontact, waardoor er natuurlijke stiltes vallen en moeilijke of pijnlijke onderwerpen zich soepeler laten vertellen. Alles wat aan de oppervlakte komt wordt makkelijker verwerkt. Zo ontstaan nieuwe paden om te bewandelen.


Mindfulness

Mindfulness leert je om met gerichte aandacht in het hier en nu aanwezig te zijn. Door een milde, vriendelijke, niet oordelende houding te ontwikkelen kunnen we leren opmerken wat er speelt en hoe we daar anders mee om kunnen gaan. Je leert:

  • meer rust en ruimte ervaren en minder stress
  • anders omgaan met sombere gevoelens en piekergedachten
  • meer plezier ervaren in het contact met anderen
  • fysieke pijn en ongemakken beter hanteren
  • bewuster en gelukkiger in het leven staan

Je kunt een individuele mindfulnesstraining volgen, maar ook een groepstraining. Voor beide gelden dezelfde vergoedingen bij de ziektekostenverzekering.

Heartfulness

Bij heartfulness oftewel zelfcompassie vindt verdieping plaats, het hart gaat een grotere rol spelen in het dagelijks leven. Het aanleren van mildheid en vriendelijkheid naar jezelf staat centraal bij heartfulness.

Compassie ontstaat wanneer angst en pijn door liefde worden omarmd, zowel de angst en pijn van anderen als die van onszelf. Door liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf te oefenen opent het hart zich.

Heartfulness is de basis van geluk. Oefenen in vriendelijkheid, mildheid en gelijkmoedigheid ondanks dat je niet volmaakt bent en soms faalt. Dan nemen de 'hartkwaliteiten' toe, zodat de relatie met jezelf gezond wordt, waardoor tevens meer empathie en openheid naar anderen ontstaat.